Sağlık Yönetimi (YL) Ders Kataloğu

Ders

2014 - 2015 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SYYL 533 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli Sağlık Yönetimi Seçmeli Dersler() 20
SYYL 564 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları 3 0 5
SYYL 539 Finansal Yönetimin Temelleri 3 0 5
SYYL 565 Küresel Sağlık Piyasaları 3 0 5
SYYL 513 Mali Tablolar Analizi 3 0 5
SYYL 518 Sağlık Ekonomisi Analizi 3 0 5
SYYL 562 Sağlık Kuruluşlarında Organizasyon ve Ekip Yönetimi 3 0 5
SYYL 561 Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış 3 0 5
SYYL 563 Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama 3 0 5
SYYL578 Sağlık ve İktisadi Kalkınma 3 0 5
SYYL 524 Sağlık Yöneticileri İçin Genel İş Hukuku 3 0 5
SYYL 550 Sağlık Yöneticileri için Güncel ve Örnek Konular 3 0 5
SYYL 551 Sağlık Yöneticileri için Medikal İnformatik 3 0 5
SYYL 549 Sağlık Yöneticileri için Temel Hijen ve Enfeksiyondan Korunma 3 0 5
SYYL 520 Sağlık Yönetiminde Etik 3 0 5
SYYL 511 Sağlık Yönetiminde İstatistik 3 0 5
SYYL 511 Sağlık Yönetiminde İstatistik 3 0 5
SYYL 538 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 5
SYYL 540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
SYYL 536 Yönetim ve Liderlik Uygulamaları 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2014 - 2015 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SYYL575 Seminer 0 2 5
SYYL 532 Seminer 2 0 5
SYYL 533 Uzmanlık Alan dersi 8 0 10
Seçmeli Sağlık Yönetimi Bahar() 45
SYYL 564 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları 3 0 5
SYYL 529 Çalışma Psikolojisi 3 0 5
SYYL 501 Epidemiyoloji 3 0 5
SYYL 525 Finansman ve Finansal Yatırım Araçları 3 0 5
SYYL 505 Kantitatif Teknikler 3 0 5
SYYL 517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 5
SYYL581 Kurumsal Etik 3 0 5
SYYL 565 Küresel Sağlık Piyasaları 3 0 5
SYYL 513 Mali Tablolar Analizi 3 0 5
SYYL 554 Olağan Üstü Durumlarda Sağlık Hizm. Yöne. 3 0 5
SYYL 570 Para, Banka ve Finansal Piyasalar 3 0 5
SYYL573 Refah Devleti ve Sağlık Politikaları 3 0 5
SYYL 502 Sağlık Araştırma Yöntemleri 3 0 5
SYYL 518 Sağlık Ekonomisi Analizi 3 0 5
SYYL 504 Sağlık Hizmetlerinde Planlama 3 0 5
SYYL 559 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 3 0 5
SYYL 561 Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış 3 0 5
SYYL 563 Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama 3 0 5
SYYL578 Sağlık ve İktisadi Kalkınma 3 0 5
SYYL 552 Sağlık Yöneticileri için Birim ve servis Planla. 3 0 5
SYYL 508 Sağlık Yöneticileri İçin Genel Ekonomi 3 0 5
SYYL 524 Sağlık Yöneticileri İçin Genel İş Hukuku 3 0 5
SYYL 550 Sağlık Yöneticileri için Güncel ve Örnek Konular 3 0 5
SYYL 551 Sağlık Yöneticileri için Medikal İnformatik 3 0 5
SYYL 553 Sağlık Yöneticileri için Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 5
SYYL 549 Sağlık Yöneticileri için Temel Hijen ve Enfeksiyondan Korunma 3 0 5
SYYL 511 Sağlık Yönetiminde İstatistik 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2014 - 2015 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
ISYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2014 - 2015 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
SYYL 533 Uzmanlık Alan dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30